Телесна сензитивност

Тялото реагира с напрягане на стреса много преди да има осъзнаване в ума. Хроничното мускулно напрягане се проявява при хора със специфични вярвания, нагласи и води до стагнацията в определени мускулни групи. Така например някой, който счита, че е лошо да изразява гняв е склонен към хронично напрягане и болка във врата. Друг, който е тревожен относно бъдещето може да развие хронични стомашни проблеми. Това често мускулно напрягане потиска храносмилането, ограничава себеизявата, намалява жизнеността. Всеки стагниран, напрегнат мускул блокира движението. Способността да се познава тялото, неговите реакции и сигнали е от изключителна важност и чудесно умение. Тази телесна сензитивност се тренира именно с отпускане и фокусиране.

При силен стрес, шок или травма човек се защитава като просто се изключва от дразнителя. Това става като се прекъсне връзката с тялото. Загубата на съзнание е цялостно прекъсване. Но често изключването е само частично. И в двата случая човек трябва да възстанови връзката с тялото си изцяло. Именно това цели телесната сензитивност, като същевременно развива чувствителността към сигналите на тялото.

Упражнение:

  1. Насочи вниманието си към външния свят. Какво се случва около теб? Регистрирай това, което постъпва от петте сетива. Например –“Усещам/възприемам/осъзнавам: стая, мебели, шум от коли, дърво през прозорец, повей на вятър, глас на деца и т.н.”
  2. След като регистрираш нещата от околния свят, насочи вниманието си към тялото и телесните усещания. Например – “Oсъзнавам усещането за топлина, къркоренето на стомаха, подсмърчането на носа, напрежението във врата и т.н.”
  3. Редувай вниманието ту към околния свят, ту към тялото. Например – “Възприемам жълтия кръг светлина около крушката, потрепването на крака, мириса на храна, натежалите клепачи и т.н.”
  4. Сега затвори очи и премини като скенер бавно от петите до горе, като се питаш: “Къде съм напрегнат?” Където и да откриеш напрегната част от тялото съвсем леко засили напрежението така, че да я възприемеш ясно. Тогава кажи например: “Аз съм напрегнал врата си. Аз създавам напрежение и дискомфорт в тялото си.” Наблюдавай как цялото напрежение в тялото е създадено от теб. В този момент бъди особено съзнателен коя или кои ситуации в живота са причина за това напрягане и какво може да направиш.
  5. Легни по гръб така, че да ти е комфортно. Насочи вниманието към дишането си. Усети как въздухът минава през носа към корема и обратно. Сега, насочи вниманието си към тялото и осъзнай едновременно всички части на тялото. Кои части на тялото се появиха първи? Кои части са ти трудни за фокусиране? Кои части може да усетиш съвсем лесно? В кои части няма усещане? Усещаш ли разлика между лявата и дясната част на тялото? Сега, внимавай за всеки дискомфорт, който усещаш. Осъзнай го и наблюдавай какво се случва с него. Променя ли се? Провери тялото за други остатъчни напрежения. Отпусни ги с всяко издишване. Продължи отпускането за 5 до 10 минути, като се оставиш на тялото.

Вашият коментар