Биофийдбек

Биофийдбек представлява измерване на различни биологични показатели, като: температура, сърдечна дейност, кръвно налягане, проводимост или съпротивление на кожата, мозъчни вълни, дишане, очни движения и други. Измерването се осъществява посредством специализирани уреди и софтуеър, които аудио-визуално дават обратна информация за стойността на показателя в реално време. Това позволява човек да осъзнава, разпознава и повлиява на физиологичните си процеси и реакции. Чрез т.нар. невротренинги може да се обучи как да развие потенциала си и да се справи с различни психосоматични разстройства, в това число и стрес.

Биофийдбек се фокусира върху подобряване на здравето и постиженията. Полезен е за: напрежение в главата, мигрена, тревожност, депресия, зависимости, стрес, бърнаут, сърцебиене и аритмия, дефицит на вниманието и хиперактивност, невромускулна рехабилитация и други. За повишаване на: концентрацията, мотивацията, решителността, контролът над емоциите и т.н.

ЕЕГ биофийдбек сесия – какво и как се случва:

Вашият коментар