Re-mind

вътрешна устойчивост

В живота си се изправяме пред трудни моменти и стресови ситуации – внезапни промени, загуби, вътрешни и междуличностни конфликти, финансови предизвикателства, болести и много други житейски несгоди.

Все по-често се налага да бъдем силни, стабилни, издръжливи, твърди, а и гъвкави, упорити, приспособяващи се към все по-динамичния свят, в който живеем.

За тази цел опитайте различните „Re-mind“ (Resilient Mind) услуги като: индивидуален Коучинг, тематични Уъркшопи и Групи за личен опит и развитие:

Още за вътрешната (психична) устойчивост вижте в лекцията на фестивала „Свободата да бъдеш“ 2019 г.

Коучинг за вътрешна устойчивост


коучинг за вътрешна устойчивост

Индивидуалният коучинг представлява краткосрочен и интерактивен процес за:

 • Разрешаване на житейски и професионални казуси
 • Изграждане на нови и успешни модели на реакции в кризисни ситуации
 • Изграждане на практически умения за психична устойчивост и вътрешен баланс
 • Управление на промяната
 • Повишаване на ефективността и удовлетвореността
 • Усилване на положителното самовъзприятие и увереност
 • Развитие на усещане за смисъл

Една коучинг сесия е с продължителност 90 минути.

„От оцеляване към смисъл“ – тематични уъркшопи


Очаквайте през 2021 г. серия тематични уъркшопи за психична сила и здраве.

„Кръг на промяна“ – групи за личен опит и развитие


Какво ни помага да продължим напред и да сме щастливи? Кое ни прави по-устойчиви? Как да повишим своята резилиентност? Как да станем по-справящи се и удовлетворени в живота си?

Това са само част от въпросите, които ще разглеждаме в групата “Кръг на промяна”

вътрешна устойчивост

Всеки получава възможността да сподели своя опит, да се обогати от този на другите и да придобие ефективни практически умения.

Освен силата на груповата динамика ще използваме още богат набор от работещи техники и психологически упражнения като:

 • Методи от гещалттерапията и гещалтистката философия за живота
 • Емоционално образование
 • Майндфулнес
 • Работа с тялото и съзнанието
 • Дихателни техники
 • Творчески практики, визуализации, медитация, музика и други.

Групата се провежда веднъж на 2 седмици за 3 часа и е ограничена до 10 участника.

Включването в групата става след предварително събеседване с водещия.

За записване и допълнителна информация: 0888809170 – Калин Георгиев

Групата ще стартира при запълване на местата и спрямо епидемиологичната обстановка в страната.

Водещ: Калин Георгиев – психолог, гещалттерапевт, сертифициран водещ на групи от Български институт по гещалттерапия, създател на Otpuskane.com, с повече от 10 години опит в индивидуалното консултиране и терапия и 8 години опит в провеждане на събития и водене на групи.