Работният бърнаут не говори само за изтощение, но и за самота

Все повече хора се чувстват уморени и самотни на работното място. Анализ на General Social Survey (САЩ, 2016) показва, че двойно повече хора се оплакват от постоянно изтощение, в  сравнение с период от преди 20 години. А близо 50% твърдят, че изтощението им най-често се дължи на работа. Шокиращо висока статистика, която показва 32% увеличение от преди 2 десетилетия. Нещо повече, има важна връзка между чувството на самота и преумората. Колкото по-уморени, толкова по-самотни се чувстват хората.

Самотата не е резултат от социална изолация, както бихте си помислили.

По-скоро се дължи на емоционално изтощение вследствие на работния бърнаут. При изследване на книгата „По следите на щастието“ (д-р Ема Сепала) открихме, че 50% от хората, в различни сектори, от работещи на доброволни начала до работещи в сферата на медицината, са прегорели (бърнаут). Това прегаряне не е проблем само за натоварените, извънредно трудещи се мениджъри (въпреки че нивото на самота и бърнаут в тези среди е добре известно). Проучването ни показва, че проблемът се разпростира във всички сектори и на всяко ниво в корпоративната йерархия.

Самотата, независимо дали се дължи на социална изолация или на изтощение, води до сериозни последици за всеки. Професор Джон Касиопо, водещ специалист по въпросите на самотата и съавтор на книгата „Самота: Човешката природа и нуждата от връзка със социума“, подчертава огромното й влияние върху психологическото и физическото здраве, както и продължителността на живота. Изследване направено от д-р Сара Пресман, Калифорнийски университет, потвърждава тезата на автора и показва, че докато наднорменото тегло води до намаляванена продължителността на живота с 20%, употребата на алкохол с 30%, а пушенето – 50%, отрицателното влияние на самотата върху продължителността на живота шокира със своите 70%. Всъщност, проучване показва, че самотата увеличава риска от сърдечен удар или от коронарна болест на сърцето (КБС) – водеща причина за смъртност в развитите страни – с 30%.

От друга страна, усещането че сме социално свързани може да подсили имунната ни система, да удължи живота ни и да намали нивата на безпокойство и депресия.

Както всеки, който лично я е преживявал може да потвърди, самотата е емоционално, болезнено чувство, което бива изпитвано дори като физическа болка в мозъка. Социалният отзвук вследствие на този дискомфорт се отразява пряко върху работната продуктивност, тъй като хората се „откъсват“. Бизнес училище Смит (университет Куийнс) и Организация Галъп показват статистика за изключителната цена, която компаниите плащат вследствие на подобно откъсване. С близо 37% се увеличава неявяването на работа, с 49% злополуките, с 16% намалява рентабилността на компанията. А с течение на времето с 65% намаляват и цените на акциите.

Междувременно, специалисти и компании се борят да открият  начин за противопоставяне на растящите нива на бърнаут. Голяма част от даваните препоръки за справяне с проблема се фокусират върху освобождаването от стрес, други върху обучение в „mindfulness“ (съзнателно състояние на духа) или пък намаляване на работния товар. Всеки един от тези подходи третира бърнаут като индивидуално състояние, но връзката му със самотата предполага, че повече свързаност между хората на работното им място би било още един ключ към разрешаването на този проблем.

Всъщност, пак проучване показва връзката между приятелската подкрепа на работното място, ниските нива на бърнаут и по-голямото ниво на удовлетворение и продуктивност в работния процес. В крайна сметка, най-важният фактор за да сме щастливи на работа, както показва проучване на Обединеното кралство, са положителните взаимоотношения между нас и колегите ни. Обвързването ни с работното място се асоциира с положителни социални отношения, които включват чувството, че сме оценени, подкрепяни, уважавани и защитени. А усещането за социална връзка води до по-добро психологическо благосъстояние, което от своя страна води до по-голяма продуктивност и производителност. Това е така, отчасти защото се подобрява самочувствието, което означава, че служителите се доверяват повече, биват по-съпричастни и отзивчиви, което от своя страна допринася за повече доверие и отзивчивост от страна на другите към тях.

Какво тогава могат да направят ръководители и служители?

Да насърчават култура на работното място, в която има усещане за част от цялото и съпричастност.

Изследване на Мичиганския университет, Ким Камерън, автор на книгата „Позитивно лидерство“, показва че работно място, което се охарактеризира с отношения на загриженост, подкрепа, уважение, честност и незлобивост води до по-висока продуктивност като цяло. Добре би било екипа да се окуражава и да се ценят топли, приятелски и носещи разбирателство отношения между хората. Съпричастността, в частност, би могла да предпазва от бърнаут и изтощение. Джейн Дътон, професор в Мичиганския университет и съавтор на книгата „Пробуждане на състрадание на работното място“, убедително доказва, че състраданието благоприятства за по-добра издръжливост на самата работна среда.

Да окуражават служителите да изграждат кръгове за развитие.

Тези кръгове се състоят от колеги, към които често се обръщате, когато имате нужда от работен съвет или емоционална подкрепа. В голямата си част компаниите оставят създаването на такива кръгове на случайността. А биха могли да благоприятстват като възложат задача за присъединяване на нов служител, помагайки му да достигне и да се свърже с потенциални за него ментори, обучаващи и равнопоставени (служители на компанията). Чрез премахване на бариерите за връзка, създаване на свободно време в календарите и предоставяне на информация за контакт, включително уместна информация за хобита и интереси (освен стандартния бекграунд), би могло да се постигне много.

Да празнуват успехите на колектива.

Кратко е щастието от покупката с етикет „Отстъпка само сега“, но отпразнуването на успехите на колектива помага за изграждане на усещането за принадлежност и привързаност към организацията. Един от най-добрите примери за това е компания Ауету, Южна Африка. Всеки път при назначаване на нов служител в компанията иззвънявал звънец и всички спирали работа, за да поздравят новодошлия. Такъв вид практика изгражда солидарност, засилва усещането за принадлежност и подпомага защитата от бърнаут.

Компаниите имат какво да губят що се касае до самота и бърнаут. Съвременни изследвания отчитат, че самотата струва милиарди долари на работодатели в Обединеното Кралство всяка година, и че също всяка година бърнаут струва стотици милиарди долари на американската здравна система. Ясно е като бял ден. Сега е моментът, в който мениджъри и ръководители трябва да предприемат стъпки за борба с тези епидемии.

Автор: Ема Сепала, Мариса Кинг

Източник: Харвард Бизнес Ревю, 29.06.2017

Превод: Ваня Димитрова

Вашият коментар