Психология на отпускането

Състояния на отпускане

Професорът по психология и създател на Стрес института към Рузвелтския университет Джонатан Смит (Jonathan Smith), след 30 проучвания и 6000 изследвани лица създава ABC теория за релаксацията (Attentional Behavioral Cognitive relaxation theory). В нея категоризира 9 основни състояния, които са свързани с реакциите на отпускане и релаксация.

Унесеност и сънливост

Форма на отдръпване на съзнанието от ежедневния свят, която има 2 аспекта: унесеност и сънливост. При първия има загуба на съзнание, за разлика от втория.

Отдръпване (оттегляне)

Състояние на откъсване от грижи и занимания. Оттегляне на съзнанието от света в смисъл на: уединение, отдалеченост, безгрижие, безразличие, пропускане, забравяне.

Физическо отпускане

Състояние на пасивност, в което тялото е откъснато от външни действия и занимания. Характерни за това състояние са: топлина, тежест, спокойствие, свежест, лекота, разпускане, разтваряне, разтапяне, изтичане, плаване, реене, носене, освобождение.

Ментална (умствена) тишина

Състояние на умствена тишина. Вътрешен покой без мисли.

Ментално (умствено) отпускане

Състояние, при което липсват усилие, борба, несъгласие, напрежение.

Жизненост и осъзнатост

Състояние на яснота, осъзнатост, центрираност, увереност, зареденост, виталност.

Радост

Състоянието на радост се свързва с другите състояния на отпускане. Характеризира се с: откритост, красота, забавление, вдъхновение, оптимизъм, хармония, безграничност.

Обич и благодарност

Състоянията на обич и благодарност, заедно с радостта са проява на откритост, отваряне, разтваряне.

Благоговение

Състояние на отдаденост, святост, смиреност, чистота, обновеност, духовност.

Тези състояния на релаксация могат да бъдат както крайната фаза на отпускане, така и преход към друго състояние на релаксация.

Вярвания, убеждения, нагласи за отпускане:

ОПТИМИЗЪМ

Оптимистичен поглед върху света. “Нещата се нареждат по-възможно най-добрия начин за мен.”

ПРИЕМАНЕ

Приемане на нещата такива каквито са. “Приемам нещата такива каквито са. Не изпитвам нужда да променя това, което не мога да променя.”

ЧЕСТНОСТ

Откритост към себе си и другите. “Отворен и открит съм към своите усещания. Действията, думите и мислите са ми спонтанни и ясни.”

СПОКОЙСТВИЕ

Знание кога да отпусна и да карам по-леко. “Съзнателен съм кога да спра да опитвам, да отпусна и релаксирам.”

ОБИЧ

Отношение на любов и съчувствие към себе си и другите. “Обичам, уважавам и разбирам себе си и другите.”

ВЪТРЕШНА МЪДРОСТ

Доверие в мъдростта на тялото. “Доверявам се на мъдростта и изцелителните сили на тялото си.”

БОГ

Доверие в божествената любов. “Оставям се в ръцете на Бог, в божествената любов и утеха.”

ШИРОКА ПЕРСПЕКТИВА

Поглед над грижите и проблемите. “Има и други неща, освен желанията и грижите ми. Над нещата съм.”

Всяка ситуация – покой

Въпреки, че не може да опишем всички състояния, мисли, убеждения, свързани с отпускането и релаксацията, то е важно да подчертаем, че във всеки един момент покоят е достъпен на човек. Достатъчно е да насочим съзнанието си към това, което вече е в баланс, да се „закачим” за него и да се потопим в състояние на отпускане и хармония. Колкото повече осъзнаваме покоя в различните му форми, толкова по-лесно ще сме в съзвучие с него.

Отпускането не е ленивост или вялост!

Отпускането е също толкова важно като всички останали жизнени дейности.

Тялото реагира на менталното отпускане с отпускане. Иначе казано, когато умът е релаксиран – тялото е отпуснато.

Тялото и умът се отпускат едновременно в едно цяло. Дълбоките нива на покой в цялото водят до:

  • Отмисляне на личността
  • Освобождение от идеи, мисли и концепции
  • Хармония, яснота и спонтанност
  • Сензитивност