ОСЪЗНАВАНЕТО от гледна точка на Нервната Система

Това е може би най-важната статия, която съм публикувал досега. Защото дава отговор на най-търсеното нещо последните (може би всички) години, а именно СВОБОДАТА и как да се освобождаваме – било от мисли, емоции и състояния.

Какво е осъзнаването? Синоним ли е на разбирането? Защо често ги смесваме в ежедневието? Каква е причината да „осъзнавам” и въпреки това нищо да не се променя? Какво означава въплътена информация? Как да се освободя от ненужното?

Малка част от въпросите, които клиентите ми задават. Въпроси, които предполагам и вас вълнуват.

Осъзнаване и разбиране – прилики и разлики

Започвам със сравнителен анализ, благодарение на Българския синонимен речник:

Синоними на „разбиране”: схващам, преценявам, съзнавам, осъзнавам, обяснявам си, става ми ясно, проумявам, доумявам, вниквам, отгатвам, досещам се, познавам, подразбирам, идва ми ума (разг.), научавам, оставам с впечатление.

Синоними на „осъзнаване”: разбирам, схващам, чувствам, почувствам, усещам, съзнавам, виждам ясно, имам ясна представа, прониквам се от мисълта (книж.).

Дори в българския език се вижда, че осъзнавам и разбирам се използват, като синоними. Затова е трудно да се разграничат във всекидневния език. И съвсем неволно (несъзнателно) ги използваме взаимозаменяемо.

Какво прави впечатление?

Синонимите на „разбирам” са най-вече свързани с ума, а тези на „осъзнавам” – с чувства и усещания.

Нека да направим пауза. Какво се случва до момента?

Възприемате, декодирате и асоциирате всичко написано до тук.

Това е разбиране!

Но как тази информация резонира с вас? Как я усещате и чувствате? …

Напипвате ли вече разликата?

Все е информация

И осъзнаването, и разбирането имат обща цел – да ви е ясно.

И двете в основата работят с информация, което ги прави трудно отличими в ежедневието.

От психологическа гледна точка разликата е голяма!

Разбирането, както видяхте е процес на ума, т.е. на мисловните операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.н.

Това е информацията, която се: обмисля, измисля, проумява, доумява, познава, преценява, обяснява.

Осъзнаването е процес, свързан с тялото.

Това е информацията, която се: чувства, усеща, резонира, осезава, знае.

Това е моментът, в който тялото трепти и вътрешно казва: „Дааа! Това е!” и се усеща една лекота, вдъхновение и свобода, сякаш нещо е намерило мястото си. Друг път съвсем ясно казва твърдо „Не!”.

Но не бъркайте осъзнаването с интуицията и инсайта.

Докато интуицията е предусещане, а инсайта е внезапно озарение на предварително разглеждана задача (проблем), то осъзнаването е как тялото откликва (чувства, резонира) на информацията в този момент.

При осъзнаването информацията може да е свързана с миналото или бъдещето, поради което е трудно разграничението му от интуицията и инсайта. Дори мога да кажа, че осъзнаването ги съдържа в себе си.

Да обобщя

Разбирането е об(из)мислената информация.

Осъзнаването е (по)чувстваната информация.

В работата ми с клиенти, понякога разбирането предшества осъзнаването, НО

Разбирането НЕ е задължително условие за Осъзнаване!

Осъзнаването, Свободата и Нервната Система

Видяхте приликите и разликите, докоснахте се, надявам се, поне до разбирането какво е осъзнаване.

Време е да ви споделя опита си и да разберете защо осъзнаването е толкова важна част от моя личен и професионален път.

Ще отговоря и на въпроса какво означава въплътена информация?

Преди това ще разгледам кратко, точно и ясно какво прави Нервната Система.

Нервната система има 2 основни функции – да поддържа и защитава живота.

Защитата всички знаем се извършва чрез реакциите – бягство, борба, вцепененост.

За да знае, обаче, коя реакция да избере е нужна информация.

Тази информация нервната система събира през всички възможни канали: сетивата – информацията от външния свят и ума (мисли, въображение и минал опит) – от вътрешния.

Не само събира, но и обработва с бързина, по-голяма от най-бързия суперкомютър на света.

За радост или не, малка част от огромното количество информация минава през филтъра на съзнанието, което не означава, че нефилтрираната информация се губи.

Напротив, представете си, че всяка една милисекунда вашата нервна система прави моментна снимка (snapshot) на всичко, което се случва в този момент. Все едно отпечатва с 3d био принтер и запазва информацията в скрити файлове на хард диска. Информация, която въпреки, че не е постоянно достъпна, може да бъде извлечена спонтанно, чрез асоциация или целенасочено, чрез регресия.

Дотук нищо тревожно!

Въпрос на време. Въпрос на оцеляване!

С края на окото, антилопата видя преминаваща сянка в близките храсти. Чу тих звук от пукащо клонче. Сърцето й заби неистово. Всички мускули се напрегнаха до краен предел. А дробовете й се свиваха и разширяваха, като сякаш да поберат целия кислород наоколо. Вратът й се изпъна и изви в посока на храстите. Цялото тяло бе в трепереща готовност … Когато семейство зебри лениво излязоха от храстите, след сладка дрямка, готови за паша.

Да ви е познато подобно усещане в модерната савана, наречена град?

Нервната система няма време да размишлява това опасност ли е или не. Въпросът е на живот и смърт! Действие трябва! Дори при наличието и на най-нищожната възможност да бъде застрашен животът и неговият интегритет, реакциите са налице.

Бързината за сметка на качеството

Както при работата в офиса, така и при нервната система често и винаги бързината е за сметка на качеството.

Опасностите от саваната, когато са живели нашите пра-пра-пра деди, вече са се социализирали, преместили и трансформирали в градския и обществен живот.

Така например да ви заемат паркомястото може да предизвика реакция подобна на антилопата, само че не към бягство, а към борба.

Или пък ви казват, че предприятието, където 25 години сте давали енергията и живота си, ще фалира и трябва да ви съкратят.

Посланието, което получава нервната система е НЕСИГУРНОСТ, особено когато нормалното протичане на живота го обвързвате с ходенето на работа и получаването на заплата.

Така оцеляването става несигурно, неясно и нервната система генерира енергия за борба или бягство, под формата на напрежение, което днес наричаме стрес.

Посланията и информацията, които нервната система получава в голяма степен се филтрират и от ума.

Дотук спирам, защото това си е дълбока тема за 3-дневен семинар.

Само ще спомена, че зад филтрирането на информацията влиза цялата констелация от светоглед, модели на възприятие и мислене, език, убеждения, вярвания, емоции, чувства, памет, ценности, нагласи, минал опит и др.

Наистина дълбока и спекулативна тема, с която нека се занимават аналитиците.

Няма нужда от ровене в миналото

За да има яснота – не е нужен анализ!

Ще ви кажа как чрез осъзнаването да намерите прекия път към свободата от ненужни мисли, емоции и състояния.

Отново да повторя – нервната система работи с информация.

Каква, обаче, е тази информация? От миналото или бъдещето, а може би от собствените проекции и въображение?

Случва ли ви се често да мислите какво другите си мислят за вас и вашите действия? А какво си мислите, че другите усещат?

Защо вместо да си мислите, не отидете и ги питате: „Хей, какво ще кажеш за новия проект, по който работя?” „Как виждаш – дали връзката ми с този мъж се отразява неблагоприятно на нашето приятелство?”

Търсете конструктивна комуникация от позицията „аз-ти” за качествена информация.

И вижте, проверете, изследвайте колко грешни впечатления сте имали в отношенията си с другите, дори най-близките!

Опитайте и ми кажете, след като ви е ясно – по-спокойно ли е вече?

Не всички отговори ще ви харесат, но не това е важното.

Що се отнася до собствените мисли и емоции, отново – вижте, проверете, изследвайте – имам ли нужда от тях в този момент?

Онова, от което се страхувам, притеснявам, безпокоя и тревожа – изследвайте тук и сега ли е? В този момент, точно сега? Или е нещо от вчера, а може би друго, което очаквате да се случи следващата седмица?

Мозъкът не прави разлика! Той ще реагира на всеки стимул, без значение дали се случва реално или е плод на фантазията!

Ето как се оплитаме.

Пропускаме да дадем тази важна, качествена и реална информация на себе си, на ума си, на тялото и нервната система, че това, което ни притеснява вече се е случило или още дори не се е родило.

Изследвайте! Опитвайте! Животът е опит!

Функцията на въпросите: „Имам ли нужда от … в този момент?” е да отвори врата на осъзнаването.

Естествено, че задавайки си въпроса – умът ще се намеси с отговор. Но това е разбиране, което не е стигнало нервната система! Затова човек разбира, но не се променя.

Когато отговорът се почувства, когато тялото откликва „НЕ! Нямам нужда от този страх!”, тогава вече говорим, че информацията е стигнала нервната система, че сме осъзнали.

Това е въплътената информация

Информацията, която има силата да трансформира и освобождава и то без усилие.

Непосредственото и директно знание, което свързва и едновременно разплита възли.

Накратко

Осъзнаването е почувстваната информация, която стигайки нервната система, има силата да променя начина, по който фунционира и то без усилие.

Това за мен е основното средство и цел при работата ми с клиенти, както и за личното ми развитие.

Автор: Калин Георгиев

19 мнения за “ОСЪЗНАВАНЕТО от гледна точка на Нервната Система”

 1. Невероятно полезна статия! Имах нужда от такава информация! Благодаря на автора!

  Отговор
 2. Когато прочетох заглавието на статията възкликнах , ах това наистина не го разграничавам и ще ми бъде много полезно да го “ разбера “ / първо с ума си / . Впечатлена съм , благодаря

  Отговор
 3. Резонира и още как! Всеки, който е постигнал осъзнаване, знае разликата между него и разбирането и прекрасното усещане, което носи! 🙂 Благодаря!

  Отговор
  • Хубав въпрос 🙂 Ако идва отнякъде, сигурно отива нанякъде, а осъзнаването може би е най-непроменливото нещо, което познавам. Веднъж ми казаха, че където има неврон, има и осъзнаване, но нека не се разбира материалистично. Просто са свързани. Може би някаква светлина върху въпроса ще дадат „Психосинтезата“ на Р.Асаджиоли, адвайта-веданта, Франклин Мерел Уолф и много други източни и западни автори, гурута и философски школи.

   Отговор
 4. Тази информация сякаш отвори за мен врата, която не съм виждала до сега. Благодаря.

  Отговор
 5. Приятелю, статията ти, съпътствана с образът и гласът ти, предизвикаха във всяка фибра на тялото ми усещания за топлина, спокойствие, цялостност, смиреност, … полет и нежно приземяване. Благодаря ти! Щастлива съм, че си мой приятел!

  Отговор
 6. Възхитителна яснота и последователност в синтезирането на толкова много и важни елементи от процесите към осъзнаването – поздравявам ви, Калин !

  Отговор

Вашият коментар