Какво отпускането е? Какво не е?

Отпускането на тялото е физическа релаксация.

Отпускането на ума е концентрация.

Концентрация буквално означава “с център”. Това е този център на Аза, в който човек се отваря за хармонията.

Тялото се възстановява и възобновява – ефектът е свобода от напрежение.

Умът се координира и прояснява – ефектът е свобода от илюзии.

Отпускането е естествена реакция на нервната система

По-конкретно на парасимпатиковата вегетативна нервна система.

Като естествена реакция, отпускането не се прави. Просто се случва от само себе си, без принуда и натиск. Така организмът възстановява равновесието си. В този смисъл всяко отпускане и релаксация са лечебни и възобновителни.

Отпускането е безусилен процес

Отпускането прилича на утаяването на мътна вода. Утайката сама пада на дъното, като водата съвсем естествено се избистря, прояснява, изчиства.

Отпускането е и пускане

Пускане на всичко ненужно – от материални неща до мисли, желания, привързаности и всичко, което задържа, блокира, напряга, потиска, измъчва човек.

Отпускането е съзнателен процес

Отпускането не е хипноза, нито изменено състояние на съзнанието. Въпреки това, в дълбоките нива на отпускане, трансови и трансперсонални изживявания могат да се случат. Не се търсят, нито са цел, а просто ефект от дълбочината на отпускане. Дълбоките нива на отпускане са медитативни.

Дълбокото отпускане е състояние на чисто осъзнаване

Личността и нейната биография са отмислени. Илюзиите се разтварят в пространството, в което възникват. Интелектуалният ум се претопява в празнотата. Разкрива се един неземен покой подобно на небе, което се прояснява след буря. Човек се оцелостява. Всяко нещо е, такова каквото е.

Отпускането НЕ е: вялост, ленивост, сънливост, унес, апатия, безчувственост, бездушие, безсърдечие, разсеяност, високомерие („над нещата”), безучастност, въздържаност, отстъпчивост, мекушавост, търпение, загуба на работоспособност, контрол, усилие, задача, очакване, хипноза или транс.

Отпускането, освен природна хигиена на тялото и ума, е: релаксация, спокойствие, увереност, устойчивост, баланс, хармония, координираност, непринуденост, естественост, свобода, спонтанност, радост, обич, ведрост, яснота, чистота, свежест, дъхавост, тишина, покой, свързаност, сензитивност, цялостност, мъдрост.

Автор: Калин Георгиев

Вашият коментар