3 стъпки към отпускане

1. Остави миналото на миналото …

2. Остави бъдещето на бъдещето …

3. Остави настоящето на настоящето …

Когато няма деятел, нещата се случват от само себе си, без усилие.

Вашият коментар